Historie

De ramp 1654

Delftse Donderslag

Op 12 oktober 1654 ontplofte een kruitmagazijn in de binnenstad van de militaire stad Delft. De klap moet in Texel te horen zijn geweest. De vele doden en gewonden waaronder bekende mensen als Fabritius en de enorme chaos maakten veel indruk op de overlevenden. Deze ramp is de geschiedenis ingegaan als de "Delftsche Donderslag".

Pieter Post ontwerpt

Het Kruithuis

Het nieuwe Generaliteits Kruitmagazijn van de Staten van Holland werd ver van de stad in de Lage- of Abtswoudse polder ten zuiden van de stad gebouwd.

De beroemde architect, Pieter Post, die onder meer ook het Paleis Huis ten Bosch heeft ontworpen, werd gevraagd het nieuwe Kruithuis te bouwen. In 1659 was het grondplan gereed en reeds in 1660 was het Kruithuis klaar. Het bestond oorspronkelijk uit een Poortgebouw, een Pak- en Kuiphuis, een soldatenverblijf, een Corps de Garde (later verbasterd tot Kortegaard) en twee torens.

Deze zware kruittorens werden in het water geplaatst. Hierin werd het kruit bewaard. In elk van beide torens was een opslagmogelijkheid voor 200.000 pond kruit. Oorspronkelijk waren de torens met elkaar en de wal verbonden door middel van twee valbruggen en een eilandje. In de loop der eeuwen zijn de bruggen en het eilandje verdwenen.

De ingangen van de torens waren voorzien van twee dubbele deuren. De binnenste deuren waren bedekt met koperen platen. Al het hang- en sluitwerk was van koper om vonkvorming tegen te gaan. Ook daarom waren de dorpels van hout.

Restauratie

Scouting

In 1964 werd een gedeelte van het Kruithuis door de studenten-roeivereniging Proteus Eretes in gebruik genomen. Scouting begon in dat zelfde jaar de overige delen van het Kruithuis op de groei te huren. Vanaf 1968/1969 waren alle historische gebouwen in gebruik bij Scouting. Veel geld was nodig om de hoogst noodzakelijke inwendige verbouwingen mogelijk te maken. En nog steeds worden verbeteringen en verfraaiingen aangebracht, teneinde het eeuwenoude complex beter geschikt te maken voor zijn huidige bestemming, namelijk een accommodatie voor jeugd-, jongeren- en cultureel werk.

In 1992 is de dijk rond de vijver verbreed en geëgaliseerd en zijn er weer, net als in 1660, essen en elzen op geplant. Daardoor is er een betere kampeeraccommodatie ontstaan. Het eeuwenoude monument staat onder toezicht van Monumentenzorg.

Na de verhuizing van de roeivereniging is Scouting in 1997 de enige gebruiker van het Kruithuis geworden. In 1998 is met de restauratie van het complex gestart. De gemeente Delft heeft samen met Scouting Delfland de restauratie doen uitvoeren. Scouting zal zorgen voor het goed onderhouden van de monumentale gebouwen en waarborgt tevens dat het Kruithuis een open en levendig monument blijft.